logo
U3 VETERANBESÄTTNINGEN 

Dykofficeren

DYKOFFICEREN, 1. O, hade ansvaret för dykberäkningarna och genomförde dykningen från dykbordet i Manöverrummet. 1:e officeren hade även ansvaret för tjänstegrenarna Manöver, Skydd och Torped.

Han tjänstgjorde även som vakthavande officer och växlade i den rollen med 2:e officeren.

2:e officerens huvudansvar var stridsledningen som sköttes i manöverrummet. 2.O var även chef för Samband, Hydrofon och Mintjänst.

Manöverrum
U3 Manöverrummet BB. Officerare i dykbordshörnet. Hitom djupstyrare och sidostyrare. Foto U3 arkiv.