logo
U3 VETERANBESÄTTNINGEN 

Snorkeldrift

För att ladda batterierna ombord måste dieselmotorn köras. Detta innebar att man fick lämna sitt patrullområde och gå till ett säkrare område och inta ytläge.
Dieselmotorn förbrukade mycket luft och avgaserna måste komma bort från ubåten.

1953 fick U3 sin snorkelmast och nu kunde laddning ske i ett något säkrare läge strax under ytan. Dock bullrade dieselmotorn så mycket att man var tvungen att gå till ett område säkert för laddning.

Snorkelmasten är ett hissbart dubbelt rör som är placerat på akterkant i tornet. I det ena röret sögs luft ner till ubåten och i det andra trycktes avgaserna ut.
För att inte blanda luft och avgaser var toppen på snorkelmasten listigt utformat. Konstruktionen kopierades från den tyska ubåten U3503 som förirrat sig in på svenskt vatten 1945 och sänkts av sin egen besättning. U3503 bärgades och mycket teknik studerades.

Bärgningen av U3503 blev en stor teknisk framgång. Genom att samtidigt använda tryckluft från tre svenska ubåtar,  lyckades man "blåsa" henne till ytan.

U3503 bärgas
Tyska ubåten U3503 bryter ytan, i Göteborgs skärgård, vid bärgningen den 24/8 1946. Foto U3 arkiv.

U3503 förtöjd långsides Draken.
U3503 och Draken I under bärgningen 1946. Notera det extra tryckluftsaggregatet på Drakens däck och signalflaggan J "håll väl undan - farlig last" i U3503 torn. Foto U3 arkiv.

U3503 i flytdocka
U3503 i en flytdocka i Göteborg. Foto U3 arkiv


Demonterat snorkelhuvud från U3503. Foto U3 arkiv..

Snorkelprov på Draken
Draken 1947, med snorkel från U3503. Foto U3 arkiv.

Vintertid var snorkling en tuff rutin då mycket kall luft fyllde båten. Det var inte helt riskfritt och det hände att snorkelventilen frös fast och vatten strömmade in i ubåten. 1954 tvingades U3 till bottenläge efter ett vatteninbrott och besättningen hade ett hårt arbete med att återställa balansen i ubåten och kunna blåsa ballasttankarna och inta marschläge. I det hårda vädret tillstötte flera komplikationer men allt slutade lyckligt. Dock hamnade halva besättningen på KA 3 sjukstuga med svåra förkylningar.

Snorkling, Sälen
Sälen snorklar. Visar periskop och snorkelmast. Foto U3 arkiv.

Starta Snorkeldrift
Vid snorkling genomfördes en procedur då först snorkelmasten skulle hissas, tömmas på vatten och ventilerna öppnas. Även avgasledningen tömdes på vatten. Dieselmotorn startades med kamaxeln i ”snorkelläge” och vid start öppnades snabbstängningsventilerna.
Vid en lyckad start blåstes restvattnet ut ur avgasledningen och luft strömmade in genom luftledningen till utloppen i maskinrummet. Hela ubåten tjänstgjorde som buffertmagasin för luft och skulle ubåten komma lite för djupt, så att flottörventilen stängde luftinloppet, fick dieselmotorn sin luft från bufferten, ubåten. Då började barometern ”backa” och detta kändes i trumhinnorna på besättningen. (Kan jämföras med att kabintrycket sänk i sett flygplan som stiger.) I ubåten blir tryckförändringarna mycket snabbare och det kan vara svårt att hinna med att tryckutjämna.
Lyckades man styra upp ubåten så att flottörventilen öppnade igen innan lufttrycket passerat 800hpa så var allt frid och fröjd. Om inte måste dieselmotorn snabbt avlastas och stoppas. Ett sådant tvärstopp innebar att dieselmotorn blev glödande varm och temperaturen i maskinrummet kunde bli ”bastulik”.
Under snorkling bullrade dieselmotorn kraftigt och den egna lyssningsförmågan med hydrofonen begränsades. För att lyssna och spana av området gjordes ”tillfälligt stopp” i snorklingen för att hydrofonisterna skulle få chansen att kontrollera omgivningen. För att kontrollera att ingen kom akterifrån i hydrofonens döda sektor girade man, för att senare återgå till huvudkursen.