logo
U3 VETERANBESÄTTNINGEN 

U3 Veteranbesättningen

Vi är en kamratförening bestående av "gamla" ubåtsmän med ubåten U3 i Malmö som gemensam nämnare. Besättningen består av alla kategorier från värnpliktiga till ubåtschefer.

- Vi utför guidningar ombord och berättar om ubåten och livet ombord.
- Vi assisterar Malmö Museum i dokumentationen av U3 och livet ombord med dess olika yrkesroller.
- Vi assisterar Malmö Museum med våra samlade yrkeskunskaper för underhåll och skötsel av ubåten.
- Vi är en kamratförening med gemensamma erfarenheter från det svenska ubåtsvapnet som samlas kring U3 under trevliga former.

1987-88 kontaktade Lars-Olof ”Skuggan” Skoglund i Stödföreningen för Sjöfartsmuseet, Per Winbladh i Ubåtsklubben i Malmö och bad Per att försöka samla en ubåtsbesättning till U3. Anskaffande av fördelningsboken gjorde operationen möjlig att sätta rätt utbildad man till rätt befattning. Till och med unika utbildningar som torpedhant-verkare, telegrafister, och hydrofonister ingick. Efter några år var U3:s besättning fulltalig och vår första Fartygschef blev legenden Carl ”Jocke” Fehrlund, som utbildat många fartygschefer och ubåtselever, samt aktivt deltagit i utvecklande av datoriserade stridledningssystem.

Ubåtsklubbens Sven Rahmberg, Gert Garin, Hans Ellerström och Jonny Ekdahl hade tillsammans uppdraget från Sjöfartsmuseets Stödförening att vara de pådrivande krafterna för den nödvändiga omfattande renoveringen av U3 och i synnerhet för att få hennes medtagna yttre ”skeppsmässigt”.

Efter renoveringen ökade intresset från museibesökarna ombord. Med entusiasten Gert Garin, dåvarande 1.O, i spetsen organiserades allmänna guidningar ombord under två dagar i veckan. Guiderna hämtades ur besättningen och snart var det rutin att möta alla intresserade besökare.
Sedan år 2000 har guidningen pågått oavbrutet och besättningen har genomfört mer än 10 000 guidetimmar med besökare från mer än 135 länder.

Det löpande underhållet har sedan fortsatt efter våra mycket sakkunniga medlemmars, Jan Nordenman och Lars Jeppssons, anvisningar. Besättningen har i omgångar även assisterat Museet i praktiskt arbete ombord.

Besättningen bedriver också en intern verksamhet med besättningsträffar för nostalgiska minnen, historieberättande och umgänge. Även föredrag, studiebesök och deltagande i andra nordiska ubåtsklubbars aktiviteter genomförs.

Guidning ombord U3

Guidning ombord sker genom att tre besättningsmän finns utposterade i de olika avdelningarna ombord under ordinarie öppettider två dagar i veckan. Vi berättar om livet ombord och den tekniska utrustningen. Vi besvarar frågor och visar hur vi levde ombord.

Guide on duty
2.M. Göthe Birkmark guidar danska besökare. Foto U3 arkiv.

Genom museet går det att beställa guidning och information av veteranbesättningen för slutna sällskap, skolklasser eller företag.
Kontakta gärna Veteranbesättningen för specialutformning av ert besök ombord.

10000 timmar guidning firas
Den 13:e maj 2008 firades den 10000:de guidetimmen med tårtkalas framför U3. På bilden några av vår 80+are fr.v. Sknr 36B Lothar Andersson, 2.M. Göthe Birkmark och Sknr 32 Kurt Rydberg. Foto U3 arkiv.

 

Hygge

Vid våra interna besättningsträffar avhandlas sedvanliga föreningsfrågor som organisation och aktiviteter. Vi brukar ha en föredragsstund med aktuell ubåtsinformation eller återblickar i historien följd av gemensam förtäring där gärna historieberättande från forna dagar kommer upp. Den ena historien efter den andra poppar upp och många skratt och minnen passerar.

Skeppsafton
Sknr 51, kocken, Göte Lindberg underhåller med dragspelet på skeppsaftonen 27:e maj 2008. Foto U3 arkiv.

Studiebesök på moderna ubåtar och kontakt med ubåtsförbandet förekommer så fort tillfälle ges. Även deltagande i andra svenska klubbars aktiviteter förekommer. Kontakter med norska, danska och tyska motsvarigheter har förekommit och planeras.

Besök på Nordkaparen
Sknr 57 Walter Johansson och Sknr 56 Kjell Lund på besök i Ubåten Nordkaparen i Göteborg. Foto U3 arkiv.