logo
U3 VETERANBESÄTTNINGEN 

U3 Historia

Sjösättning 1942-06-11 U3 sjösättning 1942-06-11 i Karlskrona. Foto U3 arkiv

Kustubåtarnas slutliga utseende fastställdes av Kungl. Majt. 17 mars 1939. Kontrakt slöts med Kockums 1939-09-20 om byggandet av den första ubåten U 1, i serien. 1940 fick varvschefen i Karlskrona uppdrag att bygga U2 och U 3. U 3 kölsträcktes 6:e maj 1941 och sjösattes 11:e juni 1942. Provtursbesättning mönstrades 15:e februari 1943 och leverans till Marinen skedde 1:a november samma år. Under kriget användes U 3 till stor del för utbildning av nya besättningar till de 18 ubåtar som levererades under kriget.
Sprängskiss med förklaringar U3 1943, 2,4Mb

Skiss 1943
U3 1943. Sprängskiss: Fredrik Granholm.

Efter kriget depåförlades ubåtarna med reducerade besättningar där en besättning omväxlande körde 3-4 ubåtar. Tekniska erfarenheter från kriget och information utifrån, främst från Tyskland inspirerade till en moderniseringsomgång för alla svenska ubåtar med tillräcklig kvarvarande livstid. Prov med snorkel, radar, radarvarnare m.m. genomfördes.

Skiss 1952
U3 1953. Sprängskiss: Fredrik Granholm.

Kustubåtarna eller ”Nummerbåtarna” som ubåtsfolket kallade dem började byggas om och för U 3 innebar det att omgång ett genomfördes vid Kockums varv i Malmö mellan augusti 1952 till april 1953.
U 3 försågs med snorkel och en mängd andra förbättringar. Utrustning som försvann var den aktra däckstorpedtuben, luftvärnskanonen, nätsågen och turbofläkten.
Även ett periskop fick tas iland för att ge plats åt snorkeln. Formen på tornet blev mer hydrodynamiskt riktigt och farten under
vatten ökade därmed från 7,5 knop till 9 knop.
Sprängskiss med förklaringar U3 1953, 2,2Mb.

Ett år senare kom omgång två då U 3 fick ny hydrofon, torpedeldledningsinstrument och modernare radioutrustning.

Med tiden kom också borttagning av fällköl, automatisk viktreglering och prov med enmans styrutrustning. Även orderhögtalaranläggning och telefonsystem tillkom. Radarvarnare installerades på snorkeln.

Abboren skiss 1962
Abboren II. Sprängskiss: Fredrik Granholm.

Sex av de nio Kustubåtarna, U 4-U 9 byggdes under 1962-1964 om till Ubåtar typ ABBORREN II varvid hela akterskeppet ersattes med ett nytt innehållande en elmotor för framdrift och ett torpedmagasin för ubåtsjakttorpeder i ballasttank 3. All elektronik byttes ut.
Ett avancerat Sonarsystem installerades och därmed ändrade förskeppet form. Tornets form ändrades än en gång. Tyvärr innebar moderniseringarna ingen förbättrad standard för besättningen.