logo
U3 VETERANBESÄTTNINGEN 

Hydrofonist

Hydrofonisterna tjänstgjorde i hydrofonhytten och lyssnade efter ljud i vattnet omkring ubåten.
En tränad hydrofonist kunde med hörseln känna igen olika sorters ljudkällor exempelvis om det var dieselmaskineri eller turbinmaskineri. Han kunde identifiera olika typer av propellrar.
Riktningen till ljudkällan kunde bestämmas med 1 grads noggrannhet, men för avståndsbestämning måste plottning och beräkningar genomföras av stridsledningen.

 Sonar console
Manöverapparat för passiv sonar. Foto U3 arkiv.

Hydrofonen(sonaren) bestod av 48 mikrofoner som var placerade i ubåtens för i en hästskoformad "hydrofonbalkong". Mikrofonerna var kopplade till utrustningen i hydrofonhytten där en ratt kunde styra i vilken riktning hydrofonisten ville lyssna.
I tryckfasta tornet var det möjligt att lyssna och avläsa lyssningsriktningen.

Lyssna på ljudet som är klassificerat som en kaviterande propeller med 120 varv/min och 3 blad.

Hydrofonbalkong
Hydrofonbalkong. Foto U3 arkiv.

Det fanns även en aktiv sonar med vars hjälp man kunde mäta avståndet till målet. Den aktiva sonaren fungerade som ett riktbart ekolod, med ljudpulser som var inställbara mellan 10-15KHz. Ljudsvängaren var placerad i förliga delen av falska tornet. Den aktiva sonaren användes mycket sällan då en enda ljudpuls ut i vattnet avslöjade ubåten.

Lyssna på pinget från en aktiv sonar.

Ombord fanns 4 hydrofonister, som arbetade två och två i den trånga hydrofonhytten, med skeppsnummer 5-8. Sknr 6 tjänstgjorde även som styrare medan sknr 7 och 8 var uppassare, s.k. flunk, i officers- respektive underofficersmässen.

Hydrofonist
U3 Hydrofonist värnpliktige Boström. Foto Rune Nilsson