logo
U3 VETERANBESÄTTNINGEN 

Radiotelegrafist

Radiotelegrafisten svarade för radiokommunikationen. Han sände dykmeddelanden, säkerhetsmeddelanden och spaningsrapporter när antennen kunde hissas ovanför vattenytan. I U-läge kunde han ta emot långvågssignaler ner till ca 30m djup. Det var då enkelriktad trafik till ubåten och inget svar förväntades.

Den mesta trafiken utväxlades med krypterad telegrafi på kortvåg, 3-30 MHz, med hjälp av två kortvågsmottagare och en 50W kortvågssändare. Det fanns även en radiostation i VHF-bandet för telefoni som användes i marschläge.

Lyssna på ett telegrafimeddelande! Hämta beskrivning över exemplet.

Ombord tjänstgjorde två radiotelegrafister, Sknr 53 och 54, som gick vakt om vakt. Förutom att arbeta i radiohytten ingick expeditionstjänst för Uppbördsstyrmans räkning samt posthanteringen. Det var ett välkommet avbrott att få gå till närmsta postkontor på stan och hämta posten.

Pejl- och långvågsmottagare
Pejlmottagare, antennavstämning, antennväxel, samt m/49 långvågsmottagare. Foto U3 arkiv.

KortvågsmottageKortvågssändare
Två Kortvågsmottagare & telegrafinyckel. T.h. Kortvågssändare. Foto U3 arkiv.

Telegrafist avstämmer kortvågsmottage.
Avstämning av kortvågsmottagare. Foto U3 arkiv.