logo
U3 VETERANBESÄTTNINGEN 

Dykning

Dykning sker genom att upphäva ubåtens flytkraft och balansera vikten så att den är lika med den undanträngda vattenvolymens vikt. Först beräknades ubåtens ögonblicksvikt genom att mot känt utgångsläge räkna fram förändringarna. Besättningen genomförde ”förberedelse för dykning” genom att kontrollera all utrustning ombord enligt ett fastställt schema i fördelningsboken och kontrollmäta allt tankinnehåll, räkna över antal torpeder och deras läge i ubåten, antal personer ombord, mängden proviant med flera detaljer. Därefter beräknades mängden vatten som skulle tas in i reglertanken och hur vattnet skulle fördelas mellan förliga och aktra trimtanken.

Dykbordet
U3. Dykbordet i manöverrummet med spakar för manöver av luftavloppen och bottenluckorna i ballasttankarna. Foto U3 arkiv.

Själva dykningen genomfördes genom att öppna bottenluckorna och luftavloppen i ballasttankarna så att vattnet kunde strömma in och fylla ballasttankarna. Detta tog ca 20 sekunder och hela dykförfarandet tills hela ubåten var under ytan, tog ca 30 sekunder. Var alla beräkningar rätt gjorda svävade nu ubåten vågrätt under ytan. Den var nu lätt att kontrollera med framdrift och roder. Vid små avvikelser i trim och vikt reglerades detta genom att omfördela vatten mellan trimtankarna och att ta in eller ut vatten ur reglertanken.

U3 dyker
U3 dyker. Luft strömmar ut från ballasttanken. Foto U3 arkiv.

När ubåten skulle inta marschläge så kontrollerades att luftavloppen till ballasttankarna var stängda och tryckluft blåstes in i ballasttankarna med bottenventilerna öppna för tömning av tankarna. För att inte slösa bort all tryckluft avbröts blåsningen när ubåten hade lite flytkraft och luft kunde tas in genom luftintag eller snorkeln. Då startades dieselmotorn och avgaserna leddes genom speciella ledningar ner i ballasttankarna och pressade ut resten av vattnet tills full flytkraft uppnåtts.

Styrplasen i Manöverrummet
Styrplatsen för djupstyraren och sidostyraren på babords sida i Manöverrummet. Foto U3 arkiv.