logo
U3 VETERANBESÄTTNINGEN 

Klart skepp

För att genomföra strid med ubåten gjordes detta i ”KLART SKEPP” då hela besättningen bemannade all utrustning som fanns ombord. De hade även skyddsuppgifter för att snabbt kunna reparera skador och köra ubåten i olika reservvarianter. Brandberedskap och beredskap för att täta läckor fanns.

För att hitta målet som skulle bekämpas användes periskopet för att identifiera målet och mäta riktning och i viss mån bestämma avståndet.
Med hydrofonen kunde man få en god riktning till målet och med ett antal riktningar tagna vid olika tidpunkter kunde målets fart och kurs beräknas.

Torpeden var anfallsvapnet och fem stycken 53 cm tunga torpeder fanns ombord. Tre i sina tuber klara att avfyras och två stuvade bordvarts om kojerna.

U3 kunde även lägga minor.


F.v. 2.O Göran Sundström, 3.O Claes Cederblad och Sknr 8 vid plottet. Svärdfisken 1958. Foto U3 arkiv.