logo
U3 VETERANBESÄTTNINGEN 

Maskinist

Maskinisterna arbetade med drifts- och underhållsuppgifter för de tekniska systemen ombord. Man skötte elmotorer, generator, batterier, dieselmotor, tryckluftsutrustning, telemateriel, fläktar, luftrening, sanitet, andningsapparater, länspump, tankar, o.s.v.

En viktig uppgift ombord på ubåten var att sköta batteriet och det var 1. M, förstemaskinistens ansvar. Batteriet jämfördes ofta med en baby eftersom det fordrade samma omsorg och ubåtens prestanda hängde ytterst på batteriets kapacitet. Många maskintekniska lösningar ombord är genialt enkla och härstammar från ubåtarnas barndom i början av 1900-talet.

Ett ofta återkommande arbete i maskinrummet var kannhalning. Någon cylinder i dieselmotorn behövde ses över och lyftes då ut med hjälp av taljor.

Ombord jobbade 3 maskinister och 6 ubåtsmotormän. De hade tillsammans en mycket bred yrkeskunskap. Motormännen hade skeppsnumren 16, 21, 32, 33, 35 och 36 och hade varierande tjänstegrad från högbåtsman till vpl 2:a graden.

Maskinare
U3 1953. Maskinare Jojje Eklund, R Karlsson, Ryde Wahlberg och Helge Stadig. Foto U3 arkiv.

Reperation dieselmotor
Skeppsnummer 21 Johansson reparerar dieselmotorn. Foto Rune Nilsson.

U3 Dieselmotorrummet
Dieselmotorrummet U3. 1.M. John "experten" Lindman står vid pulpeten. T.v. Olle Härlin? Foto U3 arkiv.