logo
U3 VETERANBESÄTTNINGEN 


Rutiner

Ombord under gång i Marschläge (ytläge) eller i Undervattensläge bedrevs tjänsten i 4-timmarsskift, så kallade sjövakter. Ena halvan av besättningen skötte driften och den andra halvan vilade. Under viloperioden intogs även måltiderna.

De olika arbetsuppgifterna ombord sköttes av olika yrkesmän. Det fanns däckspersonal med uppgifter som officer, styrman, signalmatros, artillerist, hydrofonist och radiotelegrafist.
Det fanns maskinpersonal som maskinist och motormän. Vidare fanns kockar och torpedhantverkare.
Normalbesättningen bestod av 26 man. Arbetet ombord indelades i dessa olika roller och fanns förtecknade i en Fördelningsbok.

Det rådde en mycket stark sammanhållning inom besättningen. Ytterst var ju alla beroende av att var och en gjorde sina arbetsuppgifter på ett riktigt sätt annars kunde alla drabbas av katastrof.
I sin yrkesroll förväntades att ubåtsmannen i stor utsträckning själv skulle ta ansvar och ofta då utan direkt ordergivning. Detta är något som fortfarande är kännetecknande för det svenska ubåtsvapnet, en stark samhörighet och en stor yrkesstolthet.

Fördelningsbok
I Fördelningsboken fanns besättningens arbetsuppgifter för varje rutin förtecknad. O.B.S! Stor Pdf 3Mb.