logo
U3 VETERANBESÄTTNINGEN 

Torpedtjänst

Torpeduppbördsman TU var chef för torpedtjänsten. TU ansvarade för torpeder och minor och hanteringsutrustningen för dessa. TU var även rumsbefälhavare i torpedrummet som ligger för om slussen.

Till sitt förfogande hade han Torpedhantverkarna, sknr 56 och 57, som arbetade i torpedrummet med att färdigställa torpederna för skott. Torpederna förflyttades från sina lagerplatser till torpedtuberna med hjälp av en lyftbom som kunde lutas, sidoförflyttas och höjdmanövreras med hjälp av handdrivna spel.

Förut fanns tre torpedtuber för 53cm torpeder. I den ursprungliga U3 fanns även en torpedtub på akterdäck, en s.k. häcktub.

Torpedladdning
U3 torpedladdning. Foto U3 arkiv.

Torpedhantverkare
U3 Skeppsnummer 57. Torpedhantverkare Rune Nilsson vid SB övre tub 1963. Foto Rune Nilsson

Vid övningskjutning bärgades torpeden oftast av skjutande ubåten och då användes torpedkranen som stod för om tornet. Arbetet var riskfyllt och krävde ett gott sjömansskap.

Torpedbärgning från U4
Torpedbärgning från U4. Foto U3 arkiv.