logo
U3 VETERANBESÄTTNINGEN 


Uppbördsmaskinist

Uppbördsmaskinisten UM, Chiefen, ansvarade för all teknisk och maskinell utrustning ombord vad gäller underhåll och drift.

Chiefen var oftast äldst ombord och den som hade störst erfarenhet. Chefen rådgjorde med Chiefen om utnyttjandet av ubåten så att batteri och annan utrustning klarade de taktiska kraven.

Chiefen
Chief under provtur. Foto U3 arkiv.