logo
U3 VETERANBESÄTTNINGEN 

Däckstjänsten

Chef för Däckstjänsten var Uppbördsstyrman, US.
US ansvarade för navigeringsutrustningen, däcksutrustningen, intendenturutrustning och fartygets kassa. Till sjöss i U-läge var han djupstyrare på babords vakt.

Ytterliggare en underofficer fanns i däckstjänsten, nämligen 1:e Styrman(1.S). 1.S ansvarade för Artilleri- Min- och Timmermansuppbörden. 1:e Styrman var ubåtens väbel och hanterade besättningens ordningsfrågor. Till sjöss i U-läge var 1.S djupstyrare på styrbords vakt.

Signal- och Roder sköttes av 3 man som även hade andra arbetsuppgifter.

Sknr 1 ansvarade för signaltjänsten och sjukvården ombord. Sknr 2 var timmerman och sknr 3 var ”skepparns karl”.

Ubåten styrdes från en plats i falska tornet i marschläge och från två platser i manöverrummet i U-läge.

Signalering utfördes ytläge från tornet med antingen signallampa eller semaforflaggor


U8 Signalman semaforerar. Foto U3 arkiv.