logo
U3 VETERANBESÄTTNINGEN 


Marschläge

U3 i marschläge
U3 i Marschläge efter 1953. Foto U3 arkiv.

Marschläge var den rutin som gällde när ubåten var under gång på ytan. Bryggan var då bemannad med vakthavande officer 1.O, 1:e styrman och sknr 1 (signalman) för styrbords vakt, respektive 2:e officeren, Uppbördsstyrman och sknr 2 för babords vakt.

På bryggan fanns en sjökortslåda där besticket fördes. Order gavs genom talrör till styrare och maskin om kurs och fart.

I taket på tornets långsidor fanns avlånga luckor som kunde öppnas och här hade signalmatrosen sin plats.

U3 slussar i Trollhätte kanal
U3 slussar i Trollhätte kanal. I tornet från vänster vpl Mϋnzing, Uppbördsstyrman Flaggubåtsstyrman Ture Gustavsson och Fartygschefen Kapten Knut Frisk. Mannen i vita kockkläder heter Elf. Foto Rune Nilsson